LOSJE HÅKON

 

Det var naturlig for initiativtageren av Birkebeinerordenen - Hans Hafsahl - å forsøke å starte en losje på Høybråten, hvor han var bosatt.
Hans Hafsahl samlet en del av sine venner, og
30. april 1930 var Losje Håkon en realitet.

Losjens historie fra før 1945 (alle protokoller og antegninger) ble borte under krigen. Det vi vet, er at da Ordensrådet i 1940 besluttet å oppløse Birkebeinerordenen midlertidig, nektet et fulltallig medlemsmøte i Losje Håkon å etterkomme Ordenens beslutning.
Losje Håkon fortsatte sine møter fram til generalforsamlingen i 1941.
Da møtte representanter for okkupasjonsmakten opp på Vardeheim og forlangte at Losjen skulle slutte sin virksomhet. Losjens Høvedsmann ble arrestert og satt i forvaring for en kort tid.

Losje Håkon startet sitt arbeide igjen etter krigen i 1945.
Da Losjen startet opp hadde den ca 50 medlemmer. Sakte men sikkert økte medlemstallet, og i dag er vi ca 70 medlemmer.

Losje Håkon startet i 1960-årene med utadrettet arbeide. Noe famlende i begynnelsen, men senere mer planmessig. Før denne tid besto stort sett det "sosiale arbeidet " i å bevilge penger til lokale organisasjoner.

I 1970 ble det bestemt at Losjen skulle ha sin egen sosialkomité, og med den ble det sosiale arbeidet ennå mer strukturert.

Dagens sosialkomité arbeider primært mot bokollektivene for psykisk utviklingshemmede i bydelen Høybråten/Furuset.

Vardeheim på Høybråten er vårt tilholdssted. Her har vi våre Losjemøter og andre sosiale sammenkomster.
Losje Håkon fikk i 1939 tilbud om å kjøpe Vardeheim fra Småbrukarlaget og etter aktive forhandlinger ble den endelige prisen for huset kr. 35 000,00.

Under den første delen av krigen tok okkupasjonsmakten i bruk Vardeheim.
Som en kuriositet kan nevnes at NS leide Vardeheim for kr. 200,00 pr. måned. Dette var en pris som var høyere enn den andre leietagere måtte betale. Men prisen ble godtatt uten protester.

Foruten å fungere som møtelokaler for Losje Håkons, leies Vardeheim ut til forskjellige arrangementer. Faste leietagere er blant andre Jazzklubben på Høybråten, sangkor og Lions Club Oslo Høybråten.

Ønsker du å vite mer om oss kan du gjerne kontakte oss her.