BIRKEBEINERORDENEN

 

Birkebeinerordenen ble stiftet  19. september 1927 av Hans Hafsahl fra Høybråten.
Hafsahl hadde ideen til ordenen med seg tilbake fra Amerika hvor han hadde vært  medlem av "Sønner av Norge".
Dette kombinert med nedgangstider ga grobunn for brorskapstanken og broderånden - være til hverandres hjelp.

Under krigen ble Birkebeiner Ordenen erklært ulovlig og måtte derfor midlertidig oppløses. Ordenens likvide midler og fast eiendom ble konfiskert etter forordning av Nasjonal Samling og tyskerne.
Men, en del brødre ga aldri opp men dannet "selskapsklubber" for å holde forbindelsen med andre medlemmer. Som en kuriositet kan vi kan nevne at den første, Selskapsklubben Løven, brukte restaurant Orginal Pilsen som møtelokaler.

Det var disse klubbenes fortjeneste at Birkebeiner Ordenen kunne gjenoppstå etter krigen, og 4. desember 1945 ble Birkebeiner Ordenen (med 3 Oslo losjer) gjenopprettet. 

Ordenen består i dag av fire losjer, som alle har norrøne navn: 
Losje Sverre, Håkon, Øystein og Torfinn.

Vårt mål i dag er fremdeles - å være til hverandres hjelp - men vi skal også drive sosialt arbeid i nærmiljøet.

Formål.
Birkebeiner Ordenens formål er:
- Fremme brorskapstanken.
- Engasjere brødrene i samarbeide til gjensidig moralsk støtte.
- Arbeide med sosiale og humanitære oppgaver både innenfor og utenfor  Ordenen.

Generelt.
Ordenens navn er Birkebeiner Ordenen (BO) og den er uavhengig og upolitisk.
Ordenens midler kan ikke anvendes til politiske eller religiøse formål.

Medlemskap.
Som medlem kan opptas menn som er norske statsborgere og over 21 år gamle.
Søknad, med anbefaler, må leveres til den losje man ønsker opptak i.
Alle medlemmer i BO kalles brødre.

Kontingent.
Kontingenten fastsettes av ordenstinget (generalforsamlingen) og den enkelte losje fastsetter sin egen administrasjonskontingent.

 

Ønsker du å vite mer om vår orden og våre losjer kan du komme i kontakt med oss her. Vi setter stor pris på din interesse.